Bakterije karijesa
Slika 1 - Bakterije karijesa
Aminfluorid
Slika 2 - Aminfluorid